Võ Văn Tần - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực

Võ Văn Tần - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực

0
Ngày 26.8, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhà các mạng Võ Văn Tần (1891 - 2021), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”.