Vũ Kim Anh

Người trẻ xoay chuyển tình thế trong dịch: Đưa sợi tơ dứa ra thế giới

Người trẻ xoay chuyển tình thế trong dịch: Đưa sợi tơ dứa ra thế giới

Không chỉ nghiên cứu phát triển những sản phẩm thay thế để thích ứng với khó khăn, anh Nguyễn Văn Hạnh còn đưa sản phẩm sợi tơ từ lá dứa ra thế giới giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất.

Top