Wealth Management

Chuyển đổi số ngân hàng: Thành công nằm ở hạt nhân lan tỏa tinh thần trải nghiệm

Chuyển đổi số ngân hàng: Thành công nằm ở hạt nhân lan tỏa tinh thần trải nghiệm

Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của công cuộc chuyển đổi số . Ở thời điểm hiện tại, toàn ngành ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để có thể giữ ngọn cờ tiên phong trong chuyển đổi số, ngành ngân hàng cần có được những hạt nhân mang tinh thần thử nghiệm, trải nghiệm, không ngại thử thách.

Top