Lỗi ổ đĩa cứng chạy 100% hiệu suất xử lý trên Windows 10  /// Ảnh chụp màn hình

Cách khắc phục lỗi Full Disk của Windows 10

11:31 20/04/2020 0

Một tình trạng thường gặp trên máy tính sử dụng Windows 10 là lỗi ổ cứng chạy với mức xử lý lên tới 100%, việc này khiến toàn bộ hệ thống chạy rất chậm và bị treo.