CEO Ford Việt Nam: ‘Ford có thể mạnh về SUV’
Đợt triệu hồi này liên quan đến 1.370 xe Ford Transit tại Việt Nam