Ford triệu hồi hơn 850.000 xe
Thêm 221.000 xe GM bị triệu hồi
Toyota Motor lại thu hồi xe
Nissan thu hồi thêm hơn 123.000 chiếc Altima 2013
Honda thu hồi hơn 43.000 chiếc Fit Sport