TMV triệu hồi 286 xe Lexus GX460 để kiểm tra, thay thế cụm bơm túi khí phía trước ghế hành khách