Xem xét nhân sự 4 chức danh chủ chốt khóa 12

12/01/2016 06:25 GMT+7

Sáng 11.1, Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa 11 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Sáng 11.1, Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa 11 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVNTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tại hội nghị lần này, BCH T.Ư Đảng sẽ thảo luận và thông qua chủ trương ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12, thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12.

Trình T.Ư việc chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP
Về việc tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau hơn 5 năm đàm phán với 30 phiên làm việc cấp chuyên gia và hơn 10 cuộc đàm phán cấp bộ trưởng, ngày 5.10.2015, VN và 11 nước châu Á Thái Bình Dương đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định TPP - một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, có yêu cầu cao hơn nhiều so với các hiệp định thương mại tự do đã ký kết trước đây, có phạm vi điều chỉnh rộng lớn, bao gồm không chỉ các vấn đề thương mại và đầu tư, mà còn nhiều vấn đề liên quan như: lao động - công đoàn; môi trường; doanh nghiệp nhà nước; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... Đây được xem là một hiệp định mà các nước tham gia, nhất là cộng đồng các doanh nghiệp và người lao động đặc biệt quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng lớn.
Tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình T.Ư về việc chuẩn bị ký kết Hiệp định TPP để trình T.Ư xem xét, quyết định.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh một số nội dung để T.Ư thảo luận. Tổng bí thư đề nghị T.Ư nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về kết quả đàm phán; phân tích, đánh giá tác động khi tham gia TPP; nêu rõ những tác động tổng thể cũng như cụ thể về chính trị và an ninh quốc gia, những thuận lợi và thời cơ, các khó khăn và thách thức; những vấn đề đặt ra liên quan đến điều chỉnh luật pháp, chính sách, biện pháp như nêu trong Báo cáo và Tờ trình của Bộ Chính trị; đồng thời cho chủ trương về việc chính thức ký kết hiệp định; chuẩn bị trình Quốc hội phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động thực thi hiệp định, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự
Tại Hội nghị T.Ư 12 và Hội nghị T.Ư 13 (khóa 11), BCH T.Ư đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự BCH T.Ư khóa 12, bao gồm: Việc đề cử những người mới tham gia lần đầu (cả chính thức và dự khuyết); đề cử các Ủy viên T.Ư khóa 11 tái cử khóa 12 và đề cử nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12. Đồng thời, tại Hội nghị T.Ư 13, các Ủy viên T.Ư Đảng khóa 11 đã viết phiếu giới thiệu các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Sau Hội nghị T.Ư 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của BCH T.Ư, ý kiến giới thiệu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa 12 bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.
Tiếp thu ý kiến của T.Ư tại Hội nghị T.Ư 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số Ủy viên T.Ư khóa 11 thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa 12.
Tổng bí thư đề nghị T.Ư nghiên cứu Tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự BCH T.Ư khóa 11 trình Đại hội 12; đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12.
Tại hội nghị lần này, căn cứ Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị cũng sẽ trình T.Ư dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội 12 của Đảng, đề nghị T.Ư cho ý kiến, thông qua để trình Đại hội 12 của Đảng xem xét, quyết định.
Buổi sáng, T.Ư làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sau đó, T.Ư về tổ thảo luận nội dung trên.
Buổi chiều, T.Ư làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Tô Huy Rứa thay mặt Bộ Chính trị đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của T.Ư tại Hội nghị T.Ư 13 để bổ sung nhân sự Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12; về dự kiến Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Sau đó, T.Ư về tổ thảo luận các nội dung trên.
TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.