Người dân treo biển cảnh báo khu vực có ca nhiễm Covid-19 /// ĐÌNH PHÚ

Tôi suýt trở thành F0

18:43 04/09/2021 1

Cô y tá nhỏ giọt dung dịch vào bộ kit chứa mẫu xét nghiệm, chờ một chút, xong quay qua nói “chú âm tính”. Tôi nhẹ cả người, phải một chốc sau mới tan biến cái hồi hộp mấy phút trước đó.