Xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú năm 2020 như thế nào?

0 Thanh Niên Online

Danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. 

Giảng viên một trường ĐH tại TP.HCM đang giảng bài /// Đào Ngọc Thạch
Giảng viên một trường ĐH tại TP.HCM đang giảng bài
Đào Ngọc Thạch

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo gửi các cơ quan bộ ngành, UBND các địa phương về việc triển khai xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dânnhà giáo ưu tú năm 2020.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc ký nêu rõ các bộ ngành và UBND các địa phương chỉ đạo thực hiện việc xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và tự nguyện. Chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, nhà giáo là nữ, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục người dân tộc ít người, nhà giáo tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Việc xét tặng cần thực hiện đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và thời gian quy định.

Theo đó, ngoài những quy định chung, thông báo này nêu rõ những điểm cần lưu ý trong việc xét tặng các danh hiệu này trong năm 2020.

Cụ thể, những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có quyết định nghỉ theo chế độ bảo hiểm từ tháng 1.2017 đến thời điểm xét tặng, thuộc đối tượng đề nghị xét tặng của năm 2020. Các trường hợp này, tiêu chuẩn thành tích liền kề năm đề nghị xét tặng là thành tích liền kề năm có quyết định nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

Các nhà giáo đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội nhưng tiếp tục giảng dạy, quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ thuộc đối tượng xét tặng theo quy định khi có hợp đồng giảng dạy cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập và tham gia xét tặng danh hiệu thi đua hằng năm.

“Danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lý giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu trên. Thời gian làm cán bộ quản lý giáo dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy kiêm nhiệm được tính là thời gian công tác trong ngành giáo dục nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy”, văn bản nêu rõ.

Bên cạnh đó, văn bản cũng nêu rõ, trong cùng một năm nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở và chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ tính 1 thành tích. Trong cùng một năm, nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cơ sở; dạy giỏi cấp tỉnh, bộ và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ thì được tính 1 thành tích cấp cơ sở và 1 thành tích cấp tỉnh, bộ.

Tiêu chuẩn tác giả chính 2 sách chuyên khảo được hiểu là chủ biên hoặc đồng chủ biên sách chuyên khảo có từ 2 tác giả trở lên.

Thời gian nộp hồ sơ xét các danh hiệu này đến trước ngày 20.3.2020. Trước ngày 20.4.2020, hội đồng cấp bộ nộp hồ sơ về Hội đồng cấp nhà nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm