Sơ chế thanh long xuất sang Mỹ	 /// Ảnh: Chí Nhân

Nông sản rộng đường vào Mỹ

06:53 28/02/2019 0

VN đang xuất siêu sang Mỹ với con số khá ấn tượng: 35 tỉ USD trong năm 2018 và 4 tỉ USD chỉ trong tháng đầu năm nay. Nhiều dự báo cho thấy, cơ hội hàng hóa VN vào Mỹ tiếp tục gia tăng.