xuống cấp nghiêm trọng

Khóc với đường liên xã

Khóc với đường liên xã

Nhiều năm qua, người dân sống dọc hai bên tuyến đường liên xã ĐH10 ở xã Bình Tân Phú, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) rất bức xúc do đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

Top