10.10 là ngày chuyển đổi số quốc gia

0 Thanh Niên Online

Ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10 với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số.

Ngày 22.4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10.10 hằng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ tổ chức thường niên nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Theo Bộ Thông tin Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, năm 2020 được xác định là cột mốc khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số. Năm 2022 và tiếp theo sẽ là giai đoạn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số.

Ngày chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hằng năm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm