170 tỉ đồng trùng tu di tích Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị

0 Thanh Niên

Ngày 30.11, HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết đã thông qua 2 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án có vốn đầu tư lớn (170 tỉ đồng), từ nguồn ngân sách T.Ư, để trùng tu 2 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên địa bàn.

Theo đó, dự án Công viên Thống Nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải có kinh phí xây dựng 80 tỉ đồng. Dự án này tiến hành tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích gồm: kỳ đài, cầu Hiền Lương, nhà liên hợp, chỉnh trang cảnh quan và các hạng mục phụ trợ của di tích, đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích.

Dự án “Trùng tu, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị” có kinh phí xây dựng 90 tỉ đồng, gồm: tu bổ, bảo tồn, tôn tạo một số hạng mục khu di tích; chống xuống cấp các di tích lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và các hạng mục phụ trợ.

Hai dự án sử dụng nguồn vốn của T.Ư, nằm trong chương trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Chính phủ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm