Tôi đã chạy ở Công viên Thống Nhất  /// Ảnh Lưu Quang Phổ

Bao dung những bước chạy

0
Ở công viên Thống Nhất, có bước chạy của người tập thể dục, có bài tập nhảy của các cô, các chú và cả những phận đời đến để mưu sinh.