8 nhóm đối tượng được đề nghị tăng lương hưu, trợ cấp xã hội

0 Thanh Niên

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngày 1.7 tới.

8 nhóm đối tượng được đề nghị tăng lương hưu, trợ cấp xã hội

Theo đó, có 8 nhóm đối tượng được tăng thêm khoảng 7,382% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009, Nghị định 121/2003 và Nghị định 09/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 130/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111/1981 của Hội đồng Bộ trưởng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 142/2008, Quyết định 38/2010 của Thủ tướng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 53/2010 của Thủ tướng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, mức tăng trên tương xứng với mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm