Khải Đơn

Khải Đơn

"Tôi viết là nơi để tôi đọc được những bài từ những người trong cuộc ở nhiều ngành nghề khác nhau, như luật sư, kỹ sư cầu đường, người làm giáo dục, tâm lý... Đó là phần tri thức rất thú vị từ người đọc mà Thanh Niên Online đã tìm ra cách khai thác được!"

Đánh giá tác giả ( 17 lượt )

Bình chọn

Bài viết tác giả khác