Báo cáo nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư

14/12/2015 11:45 GMT+7

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 14.12 tại Hà Nội. Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XII là một trong 4 nội dung lớn sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã khai mạc sáng 14.12 tại Hà Nội. Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khóa XII là một trong 4 nội dung lớn sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị.

Tong-bi-thuTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI
Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Hội nghị T.Ư lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo T.Ư về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành T.Ư; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII.

T.Ư sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên T.Ư khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên T.Ư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Đồng thời, T.Ư cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII.

Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên T.Ư khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý  kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để T.Ư bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.

Thực hiện phương hướng công tác nhân sự, tại Hội nghị T.Ư 12 (tháng 10.2015), T.Ư đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XII (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời T.Ư cũng đã ghi phiếu đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XII và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Ngay sau Hội nghị T.Ư 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của T.Ư; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp “đặc biệt” là Ủy viên T.Ư khóa XI tái cử khóa XII; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.