Bến nước

'Tiếng gọi đò' từ góc máy NSND Nguyễn Hữu Tuấn

'Tiếng gọi đò' từ góc máy NSND Nguyễn Hữu Tuấn

Tập sách ảnh Tiếng gọi đò của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Tuấn (NXB Thế Giới và Omega+ vừa ấn hành, ảnh ) tập hợp những bức ảnh chụp các bến sông, con đò, sinh hoạt sông nước ngoài Bắc, trong Nam trong 3 thập kỷ 1980, 1990 và 2000.

Top