Hấp thu vitamin D từ thực phẩm

Hấp thu vitamin D từ thực phẩm

03:10 10/08/2012 0

Vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương. Các cuộc nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh dưỡng chất này còn có nhiều lợi ích khác như giúp cơ thể chống cảm cúm và bệnh trầm cảm.

Càng trầm cảm càng "chat"

Càng trầm cảm càng "chat"

15:43 22/05/2012 0

(TNO) Những ai bị trầm cảm thường có khuynh hướng chat và chia sẻ dữ liệu trên mạng nhiều hơn những người sử dụng internet khác.

Tránh tái phát trầm cảm

Tránh tái phát trầm cảm

19:36 17/11/2011 0

Hồi phục từ bệnh trầm cảm là một chặng đường dài và đầy khó khăn. Khoảng phân nửa bệnh nhân trầm cảm có khả năng tái phát bệnh.