BVĐK tỉnh Bình Thuận - nơi có nhiều bác sĩ đầu ngành ra đi - Ảnh: H.Linh

Chảy máu chất xám ở bệnh viện tỉnh

17:00 28/11/2015 19

Theo thống kê của ngành y tế Bình Thuận, trong vài năm gần đây có khoảng 22 bác sĩ bỏ Bệnh viện đa khoa tỉnh để chuyển sang bệnh viện tư nhân, hoặc mở phòng mạch tư. Đó là chưa kể các bác sĩ xin xuống tuyến dưới.