Cấp cứu thời Covid-19

Cấp cứu thời Covid-19

04:43 20/08/2021 0

Khủng hoảng y tế do Covid-19 gây ra trên thực tế có nhiều góc độ bị che khuất bởi nỗi ám ảnh F0. Như chuyện bệnh viện từ chối cấp cứu chẳng hạn.