Biểu quyết giới thiệu ủy viên T.Ư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/10/2020 18:05 GMT+7

Ngày 8.10, Hội nghị T.Ư 13 đã ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII. Đồng thời, ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng KH-CN và Y tế.

Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, trong ngày làm việc thứ 4, Hội nghị T.Ư lần thứ 13 đã họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII và các bộ trưởng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình hội nghị.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 13

Ảnh Nhật Bắc

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, thay mặt Bộ Chính trị đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bộ trưởng Bộ KH-CN, bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII.
Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị trung ương XIII - Bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 13, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ cuối tháng 12.2018 - 9.2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, sau khi Ban Chấp hành T.Ư cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, với tổng số 227 người.
Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự.
Tính đến ngày 20.8, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 ủy viên T.Ư khoá XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, và 107 người lần đầu tham gia Uỷ viên chính thức, với tổng cộng 226 người; và 44 người tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình T.Ư kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư và ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu. Đồng thời, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành T.Ư về nhân sự tham gia Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII (bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu).
Ông đề nghị các uỷ viên T.Ư nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát Phương hướng và Quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư và Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khoá XIII để thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi ghi phiếu biểu quyết.
“Căn cứ vào kết quả Hội nghị T.Ư lần này cũng như ý kiến góp ý của T.Ư, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo T.Ư xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Hội nghị T.Ư 13 ghi phiếu biểu quyết 270 nhân sự giới thiệu cho T.Ư khóa XIII (gồm 226 ủy viên chính thức và 44 ủy viên dự khuyết)

Ảnh Nhật Bắc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành T.Ư trên các địa bàn, lĩnh vực công tác có cơ cấu Uỷ viên T.Ư khoá XIII; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của T.Ư và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm; đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt cũng như lâu dài.
Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa T.Ư và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý...
"Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bế mạc Hội nghị trung ương XIII - Bản quyền thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.