Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới về phát triển thủ đô Hà Nội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/04/2022 06:32 GMT+7

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 (Nghị quyết 11).

Ngày 1.4, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 (Nghị quyết 11).

Đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11, Bộ Chính trị ghi nhận TP.Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, diện mạo thủ đô có nhiều thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết 11 chưa hoàn thành. GRDP bình quân đầu người thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. An ninh trật tự vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công tác xây dựng Đảnghệ thống chính trị, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp

TTXVN

Nhằm phát huy vai trò, vị thế của thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội đi đầu cả nước hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năng động, hiệu quả, vì con người; là trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới. Đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, văn hiến, hiện đại, sáng tạo, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; ngang tầm các thủ đô và thành phố hàng đầu trong khu vực.

Bộ Chính trị yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội đoàn kết, quyết tâm, phối hợp cùng với các cơ quan, bộ, ngành T.Ư và địa phương tập trung thực hiện hiệu quả nghị quyết; đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và phát triển Hà Nội. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thủ đô thực sự gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; trọng tâm là sửa đổi toàn diện luật Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, vai trò, vị thế của thủ đô đặc biệt quan trọng. Hà Nội là thủ đô, trái tim của cả nước, thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, bộ mặt của quốc gia với lịch sử ngàn năm văn hiến, nền văn hóa lâu đời, truyền thống cách mạng vẻ vang; tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc VN.

Về các ý kiến đồng ý sửa đổi toàn diện luật Thủ đô, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc sửa đổi luật này phải bám sát tinh thần của nghị quyết mới về phát triển thủ đô Hà Nội, kế thừa các nội dung còn phù hợp của luật hiện hành và bổ sung các quy định mới để điều chỉnh những cái mới nảy sinh trong thực tiễn, nhằm thực hiện thật tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.