Bộ GD-ĐT được đề nghị biên soạn sách giáo khoa: Chính phủ nói gì?

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
05/08/2023 16:27 GMT+7

Chính phủ đã đưa ra quan điểm trước việc đoàn giám sát việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá về việc Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước.

Đoàn giám sát việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá về việc tiếp tục giao Bộ GD-ĐT biên soạn một bộ sách giáo khoa sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Điều này nhằm bảo đảm thực hiện vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách GD-ĐT. Bên cạnh đó, thuận lợi cho việc quản lý nội dung sách giáo khoa, giá sách giáo khoa, trang bị sách cho mượn tại thư viện các trường, tổ chức dịch sách giáo khoa từ tiếng Việt ra 8 tiếng dân tộc thiểu số; biên soạn sách chữ nổi cho người khiếm thị và cung cấp sách giáo khoa cho học sinh và thư viện các trường thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Chính phủ nêu quan điểm về yêu cầu Bộ GD-ĐT biên soạn sách giáo khoa  - Ảnh 1.

Chính phủ cho rằng, nếu Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa sẽ làm hạn chế xã hội hóa, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, gây sự tốn kém cho xã hội

N.KIM

Văn bản của Chính phủ gửi đoàn giám sát do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký ngày 4.8, cho rằng: chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa đã có kết quả tích cực. Sau 4 năm thực hiện, cả nước có 6 nhà xuất bản và 3 tổ chức có đủ điều kiện tham gia tổ chức biên soạn sách giáo khoa, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.

"Việc Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa sẽ làm hạn chế xã hội hóa, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, gây sự tốn kém cho xã hội", văn bản nêu.

Để thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xem xét đề xuất chính sách giảm giá, hỗ trợ, không thu tiền sách giáo khoa đối với học sinh thuộc các hộ nghèo, các vùng sâu xa, miền núi, hải đảo.

Việc biên soạn sách chữ nổi cho người khiếm thị và cung cấp sách giáo khoa cho học sinh và thư viện các trường thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo được thực hiện trên cơ sở địa phương lựa chọn sách giáo khoa nào, sẽ tổ chức biên soạn sách chữ nổi cho người khiếm thị, cung cấp sách giáo khoa cho học sinh và thư viện các trường thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.

Học sinh sẽ được quyền chọn sách giáo khoa?

Đoàn giám sát cũng đề nghị Chính phủ: "Đánh giá về việc triển khai thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa; có thể thực hiện việc áp dụng cùng lúc nhiều bộ sách giáo khoa cho từng môn học ở cùng một cơ sở giáo dục hay không?

Sự cần thiết sửa đổi quy định để thực hiện thống nhất việc lựa chọn sách giáo khoa và giao cơ sở giáo dục có quyền chủ động trong việc lựa chọn sách giáo khoa, hướng tới để quyền lựa chọn sách giáo khoa là của học sinh, giáo viên, phụ huynh".

Văn bản phản hồi của Chính phủ cho rằng, Nghị quyết 88 có nêu: "Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt; sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học".

Do vậy, đối với mỗi môn học, giáo viên và các học sinh có thể sử dụng cùng lúc nhiều bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, cùng một yêu cầu, cần đạt quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các sách giáo khoa có cách tiếp cận khác nhau, sử dụng học liệu khác nhau, để hướng dẫn học sinh học tập cùng một thời điểm với nội dung trên nhiều nguồn học liệu khác nhau là việc rất khó, đòi hỏi giáo viên có nghiệp vụ sư phạm cao, học sinh tự giác học tập và sĩ số lớp không quá đông.

"Trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục phổ thông chưa đáp ứng được điều kiện này", văn bản của Chính phủ nêu.

Về việc xem xét trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh, Chính phủ cho rằng, đây là cách làm "thực hiện nguyên tắc dân chủ tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông". 

"Chính phủ đang chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT về lựa chọn sách giáo khoa theo hướng tăng cường vai trò tự chủ lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường", văn bản của Chính phủ nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.