Bổ sung 14.620 tỉ ngân sách cho phòng, chống dịch Covid-19

Lê Hiệp
Lê Hiệp
30/09/2021 19:10 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào dự phòng ngân sách T.Ư năm 2021 số tiền 14.620 tỉ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách T.Ư năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 .

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung dự phòng ngân sách T.Ư từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách T.Ư năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào dự phòng ngân sách T.Ư năm 2021 số tiền 14.620 tỉ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách T.Ư năm 2021 để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trong đó, bao gồm, 7.420 tỉ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách T.Ư năm 2021; 4.200 tỉ đồng giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách T.Ư năm 2021 và 4.540 tỉ đồng kinh phí thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ năm 2020 được chuyển nguồn sang năm 2021.

Chi hơn 3.200 tỉ đồng mua 20 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Chính phủ sử dụng nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2021 được bổ sung theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện nghị quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.