Phòng chống dịch Covid-19

TP.HCM kiểm điểm trách nhiệm về mua sắm phòng, chống dịch Covid-19
Dân sinh

TP.HCM kiểm điểm trách nhiệm về mua sắm phòng, chống dịch Covid-19

UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Top