Intel tiếp tục cảnh báo thiếu hụt vi xử lý đến năm 2023

Intel tiếp tục cảnh báo thiếu hụt vi xử lý đến năm 2023

12:13 21/12/2021 0

CEO của Intel Pat Gelsinger trong một bài phỏng vấn với Nikkei Asia đã chia sẻ rằng ông không nghĩ việc thiếu hụt vi xử lý sẽ chấm dứt trước năm 2023. Kế hoạch mua sắm máy tính game của nhiều người có lẽ sẽ phải chờ đợi lâu hơn.

Hướng đi phục hồi bền vững cho APEC

Hướng đi phục hồi bền vững cho APEC

07:01 11/11/2021 0

Các bộ trưởng APEC khẳng định sẽ tăng cường phối hợp và đẩy mạnh nghị trình hoạt động nhằm đảm bảo khôi phục tự do và an toàn đi lại tại khu vực