Bộ trưởng Bộ Văn hóa yêu cầu kiểm tra cuộc thi người đẹp, người mẫu

27/09/2022 13:16 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục nghệ thuật biểu diễn kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu hiện nay.

Nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức trong năm 2022
BTC

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký ban hành chỉ thị số 274 về tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch. Nội dung chỉ thị cũng vừa được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Chỉ thị nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tổ chức một số hoạt động vẫn còn hạn chế, bất cập, gây dư luận xấu trong xã hội, trong đó có việc các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn.

Sự xuất hiện của hàng loạt cuộc thi nhan sắc khiến nhiều người e ngại vấn đề "loạn hoa hậu"
TL

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các quy định pháp luật có liên quan, chú trọng việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định của pháp luật trong chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Đồng thời, Cục Nghệ thuật biểu diễn chú trọng kiểm tra theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu diễn ra nhiều vòng ở nhiều địa phương và ở những địa phương có nhiều cuộc thi; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn; thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu trên không gian mạng có vi phạm.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương; thẩm định chặt chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ Đề án bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với lứa tuổi, giới tính và điều kiện thực tiễn của địa phương) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu; tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.