Xem - Nghe ngày tết

Xem - Nghe ngày tết

06:36 28/01/2022 0

Trạng Tý phiêu lưu ký của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, sẽ trở lại rạp tết này sau nửa năm ngưng chiếu (mới chiếu được 4 ngày vào dịp 30.4.2021 thì bị ngưng do dịch Covid-19).