Cả nước giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập

27/12/2022 08:29 GMT+7

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị (đạt 13,5%) so với năm 2016.

Ngày 26.12, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Tại cuộc họp báo, ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, cho biết về lĩnh vực tổ chức bộ máy và biên chế, năm 2022, ở bộ, ngành T.Ư giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; ở địa phương, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2022, cả nước giảm 7.469 đơn vị (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở bộ, ngành T.Ư đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về giải quyết chính sách tinh giản biên chế, trong năm nay, các bộ, ngành địa phương đã giảm 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016 - 2021). Trong đó, các bộ, ngành tinh giản biên chế 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Liên quan việc TP.HCMBình Dương đang thừa hàng nghìn biên chế, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - biên chế (Bộ Nội vụ), cho hay Bộ Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo Bộ Chính trị trong việc xây dựng biên chế của cả giai đoạn 2022 - 2026, theo đó Bộ Chính trị đã quyết định giao biên chế cho khối các địa phương. Riêng với TP.HCM, ông Vũ Hải Nam cho biết, đây là địa bàn có đóng góp lớn vào GDP cả nước và có số biên chế vượt so với số T.Ư giao, Bộ Nội vụ đã có ý kiến với TP.HCM để báo cáo Bộ Chính trị xử lý theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho TP.HCM có đủ nguồn lực, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.