Hớp hồn - bì cá tai tượng 'biết nói'!

Hớp hồn - bì cá tai tượng 'biết nói'!

08:29 29/04/2014 0

Các món ngon từ cá tai tượng, đã bình dân hóa từ 3 - 4 năm trước. Thế mà, có người dám móc tiền mua “mảo” (trọn gói) 200.000 đồng/kg, tại ao. Hắn không hề chơi ngông, và là dân kinh doanh nhà hàng chuyên nghiệp, mới lạ.