Cảm ơn Sài Gòn

Có một Sài Gòn khác lạ !

Có một Sài Gòn khác lạ !

Phố xá vắng tiếng còi xe, hàng quán cửa đóng then cài, Sài Gòn hoa lệ đang bước vào những ngày “sống chậm”, cùng cả nước chung tay vượt qua 2 tuần quyết định chống “giặc” Covid-19 .

Top