Chia sẻ kinh nghiệm vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin

29/07/2022 07:05 GMT+7

Tối 28.7, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác xít trên thế giới bằng hình thức trực tuyến.

Khoảng 300 lãnh đạo và đại biểu của hơn 100 chính đảng mác xít đến từ 70 quốc gia trên thế giới đã tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung tuyên đọc thư chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới. Trong thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức diễn đàn với chủ đề “Xây dựng Chủ nghĩa Mác thế kỷ XXI phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại”; cho rằng đây là dịp để tưởng nhớ và tri ân C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin - những nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn, giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác - Lênin và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong hơn 90 năm qua, Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, được quán triệt trên những vấn đề quan trọng, trong quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các chính đảng mác xít, lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam qua các thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng mác xít và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị, dân chủ và thịnh vượng chung, đồng thời không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.