Chiếm Trung Hoàn

Người khởi xướng Chiếm Trung Hoàn đầu hàng chính quyền Hồng Kông
Thế giới

Người khởi xướng Chiếm Trung Hoàn đầu hàng chính quyền Hồng Kông

(TNO) Ba nhà lãnh đạo của Chiếm Trung Hoàn, tổ chức khởi xướng phong trào bất tuân dân sự tại Hồng Kông, tuyên bố "ra đầu hàng" và kêu gọi người biểu tình rút lui, theo South China Morning Post ngày 2.12.

Người Hồng Kông cương quyết biểu tình đến khi 'đạt được thỏa thuận'
Thế giới

Người Hồng Kông cương quyết biểu tình đến khi 'đạt được thỏa thuận'

(TNO) Đại diện phong trào Chiếm Trung Hoàn đồng ý thương lượng chính thức với chính quyền, nhưng cuộc gặp gỡ sẽ bị hủy bỏ nếu chính quyền kiên quyết "quét sạch" người biểu tình khỏi đường phố, theo BBC.

Top