Chợ Đầm tròn, Nha Trang, Khánh Hòa  /// ẢNH: AN HUY

Bất an ở chợ Đầm

1
Hôm 31.3, chợ Đầm tròn (chợ cũ) ở Nha Trang chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, 200 hộ tiểu thương vẫn cố thủ ở ngôi chợ cũ này bất chấp chính quyền thành phố đã cắt điện và nước. Bất an thật sự ở ngôi chợ này.