Chuẩn bị sẵn

Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ có được niềm vui?

Ngày của Mẹ, bạn sẽ làm gì cho mẹ có được niềm vui?

Ngày của Mẹ (Mother's Day) là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn với những người mẹ. Vậy người trẻ sẽ làm gì và tặng quà gì cho mẹ vào ngày này để giúp mẹ có được niềm vui?

Top