<i class="e-mag"></i>Phan Mạnh Quỳnh: Âm nhạc gây tranh cãi đến phải tìm nghe

Phan Mạnh Quỳnh: Âm nhạc gây tranh cãi đến phải tìm nghe

7
Khi tuổi thọ ca khúc của không ít tác giả ngày càng ngắn, nhanh biết mà cũng chóng quên, nhạc của Phan Mạnh Quỳnh có vẻ ngược lại: khó được thích từ đầu nhưng càng nghe càng ngấm và muốn tìm hiểu về nhạc sĩ này.