Cổ phiếu quỹ

Thời gian mua bán cổ phiếu quỹ không quá 30 ngày
Kinh tế

Thời gian mua bán cổ phiếu quỹ không quá 30 ngày

Hôm qua 27.9, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM gửi công văn đến các DN niêm yết lưu ý những vấn đề xoay quanh việc mua/bán cổ phiếu (CP) quỹ và một số trường hợp phát hành thêm CP. Theo đó, các DN phải gửi tài liệu báo cáo cho UB CKNN và công bố thông tin về việc mua/bán CP quỹ.

Top