Chuột 'quái vật' ở Trung Quốc

Chuột 'quái vật' ở Trung Quốc

0
(TNO) Con chuột 'quái vật' lâu nay khủng bố nông dân tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), thường ăn cá theo kiểu nuốt trọn, cuối cùng đã bị bắt giữ và làm đồ nhắm.