CSGT có được mặc thường phục để xử lý vi phạm?

07/09/2023 09:44 GMT+7

Bộ Công an quy định 3 hình thức tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, trong đó CSGT được quyền mặc thường phục khi phối hợp xử lý vi phạm giao thông.

Từ ngày 15.9, Thông tư 32/2023 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT sẽ có hiệu lực.

CSGT có được mặc thường phục để xử lý vi phạm? - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT mặc thường phục phối hợp xử lý vi phạm giao thông

PHÚC BÌNH

 3 hình thức tuần tra, kiểm soát 

Thông tư mới quy định 3 hình thức tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT. Các hình thức này sẽ được thực hiện tùy vào tình hình thực tế.

Xem nhanh 12h ngày 7.9: Từ 15.9.2023, CSGT được dừng xe trong 4 trường hợp

Thứ nhất là kiểm soát thông qua hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (hay còn gọi là phạt nguội - PV).

Đơn vị CSGT được giao quản lý hệ thống giám sát phải bố trí cán bộ trực tại trung tâm điều hành 24/24 giờ để vận hành hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thứ hai là tuần tra, kiểm soát công khai. Cán bộ CSGT di chuyển trên tuyến, địa bàn được phân công bằng phương tiện giao thông hoặc đi bộ để thực hiện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

CSGT cũng có thể tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm CSGT theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng được quyền tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm CSGT. Việc này phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Thứ ba là tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang. Tổ CSGT được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục), phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

CSGT có được mặc thường phục để xử lý vi phạm? - Ảnh 2.

Cán bộ CSGT kiểm soát công khai, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm

PHÚC BÌNH

Từ 15.9.2023, CSGT được dừng xe trong 4 trường hợp

Trường hợp nào CSGT được mặc thường phục?

Thông tư mới của Bộ Công an quy định rõ 2 trường hợp lực lượng CSGT được tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

Thứ nhất là sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thứ hai là đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

Để tránh tùy tiện, thông tư của Bộ Công an còn quy định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang phải có kế hoạch được cấp có thẩm quyền quy định.

Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện; lực lượng; trang phục; phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện giao thông; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng để tuần tra, kiểm soát.

Bộ phận cán bộ hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện các hành vi vi phạm; thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng mà nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, tổ chức, cá nhân, bộ phận hóa trang được sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân để thông báo, vận động nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.