Đại hội đồng cổ đông bất thường, Cienco4 tăng vốn lên hơn 2.200 tỉ đồng

0

Sáng ngày 3.12, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (C4G) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, chiến lược phát triển của C4G giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh TP.Vinh (Nghệ An).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ C4G lên 1.123,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, xem xét chiến lược phát triển kinh doanh trong trung hạn và cân nhắc các cơ hội đầu tư mới tiềm năng trong giai đoạn 2021 - 2022, đại hội đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của C4G lên 2.247 tỉ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, tại đại hội 100% cổ đông nhất trí, kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh TP.Vinh do Cienco4 sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo đó, công ty mới có vốn điều lệ 220 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm