Dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của ngành ngoại giao

Dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của ngành ngoại giao

09:18 19/12/2021 0

Chiều 18.12, sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề “Ngoại giao VN tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã bế mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.