Xây dựng quân đội hiện đại từ năm 2030

Xây dựng quân đội hiện đại từ năm 2030

08:09 01/10/2020 0

Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đối thoại Shangri-La	
 /// AFP

Mô hình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

07:00 03/06/2019 0

Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch đề xuất mô hình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trong hòa bình với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm với cộng đồng.