Đề cử nhân sự đại hội đảng không đủ tiêu chuẩn sẽ bị xem xét xử lý

Lê Hiệp
Lê Hiệp
27/03/2020 21:32 GMT+7

Người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Hướng dẫn số 03 về một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng.
Theo đó, Ban Bí thư hướng dẫn cụ thể về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên; kiểm phiếu bằng máy tính; thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử; trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội…

Kiểm phiếu bằng phần mềm do Quân ủy T.Ư sản xuất

Hướng dẫn nêu rõ, nếu đại hội thực hiện kiểm phiếu bằng máy vi tính thì cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ cấp triệu tập đại hội phải lựa chọn nhân viên kỹ thuật bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác bảo mật, giới thiệu cho đoàn chủ tịch đại hội xem xét, quyết định việc sử dụng.
Phần mềm sử dụng kiểm phiếu thống nhất sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân uỷ T.Ư chỉ đạo sản xuất, bảo đảm tính bảo mật. Ban Tổ chức T.Ư chịu trách nhiệm quản lý, cung cấp.
Về trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ tại đại hội, hướng dẫn của Ban Bí thư nêu rõ, tại đại hội, người đề cử nhân sự tham gia cấp uỷ phải chịu trách nhiệm trước đại hội về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp uỷ của người mà mình đề cử.
“Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng”, hướng dẫn nêu rõ.
Về số dư và danh sách bầu cử, hướng dẫn nêu rõ, trường hợp cần bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử là 2 người. Trong trường hợp này, cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) chỉ nên lựa chọn giới thiệu 1 người.
Trường hợp cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội (hội nghị) không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội (hội nghị) biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 1 người.
Trường hợp cấp uỷ triệu tập đại hội (hội nghị) đề cử 1 người và tại đại hội (hội nghị) có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 2 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội (hội nghị) về người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội (hội nghị) để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 2 người.

Nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc, không được dự đại hội

Về việc lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy, hướng dẫn của Ban Bí thư nêu rõ, sau khi đại hội bầu được cấp uỷ khoá mới, đoàn chủ tịch đại hội chủ trì việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp uỷ trong số những người vừa trúng cử cấp uỷ viên.
Ban kiểm phiếu của đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với đoàn chủ tịch đại hội và cấp uỷ cấp trên (thông qua đồng chí có thẩm quyền được cấp uỷ cấp trên cử về dự và chỉ đạo.
Cấp uỷ khoá mới tiếp tục thực hiện quy trình để bầu bí thư cấp uỷ theo tinh thần hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư (đối với trường họp đại hội bầu trực tiếp bí thư).
Trong trường hợp đại hội không bầu trực tiếp bí thư, tố chức công bố kết quả giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư tại hội nghị đầu tiên của cấp uỷ khoá mới và thực hiện quy trình bầu bí thư theo quy định (đối với trường hợp đại hội không bầu trực tiếp bí thư).
Hướng dẫn cũng nêu rõ, nếu kết quả giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp uỷ cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp uỷ.
Cũng theo hướng dẫn, những trường hợp không được triệu tập dự đại hội là những đảng viên trước thời điểm khai mạc đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử.
Những cấp uỷ viên cấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội; hoặc chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội cũng không thuộc diện được triệu tập dự đại hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.