Đề xuất giá điện cao nhất 3.300 đồng/kWh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/10/2022 15:20 GMT+7

Bộ Công thương vừa có văn bản số 5923 gửi các bộ ngành và địa phương lấy ý kiến biểu giá điện sinh hoạt mới. Theo đó, sẽ rút từ 6 bậc xuống 5 bậc và 4 bậc, bậc 1 giá.

Theo Bộ Công thương, biểu giá điện bán lẻ hiện tại được xây dựng từ năm 2014 và đến nay cơ cấu nguồn điện đã có sự thay đổi lớn với tỷ trọng rất cao của các nguồn năng lượng tái tạo.

Tham khảo từ đơn vị tư vấn, phương án giá điện theo 1 bậc không áp dụng được trên thực tế. Các phương án điều chỉnh cơ cấu biểu giá điện cho mục đích sinh hoạt được đưa ra 3, 4, 5 bậc và Đề án đưa ra các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện gồm 5 bậc.

Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến cho 2 phương án tính biểu giá điện sinh hoạt theo 5 bậc hoặc 4 bậc

ĐỘC LẬP

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên có giá điện mới là 1.753 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 1.678 - 1.734 đồng/kWh); bậc 2 từ 101 - 200 kWh với giá điện mới đề xuất là 2.014 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.014 đồng/kWh); bậc 3 từ 201 - 400 kWh với giá điện mới đề xuất là 2.424 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.536 - 2.834 đồng/kWh); bậc 4 từ 401 - 700 kWh với giá điện mới đề xuất là 2.871 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.927 đồng/kWh); bậc 5 từ 701 kWh trở lên có giá điện mới đề xuất là 3.076 đồng/kWh (giá đang áp dụng là 2.927 đồng/kWh).

Phương án này giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 - 100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 - 700 kWh và trên 700 kWh.

Các bậc từ 101 - 200 kWh và 201 - 300 kWh cũng được giữ nguyên trong khi giá điện cho các bậc từ 401 - 700 kWh và từ 700 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp.

Trên cơ sở phân tích ý kiến của tư vấn, Bộ Công thương đề xuất 2 phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc.

Phương án 1 là giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 - 100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội (chiếm 33,48% số hộ). Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.

Phương án 2 là cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo hướng rút ngắn từ 6 bậc xuống 4 bậc: bậc 1 cho 100 kWh đầu tiên, bậc 2 cho kWh từ 101 - 300, bậc 3 cho kWh từ 301-700 và bậc 4 cho kWh từ 701 trở lên.

Theo Bộ Công thương, phương án 4 bậc sẽ làm tăng tiền điện phải trả đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng và các hộ có mức sử dụng trên 806 kWh/tháng. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119 - 232 kWh/tháng là không lớn với mức tiền điện tăng thêm chỉ tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ, tương ứng mức tăng tiền điện là 3,25%.

Ngoài ra, Bộ cho rằng phương án 4 bậc sẽ có tác dụng thấp hơn trong việc khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả so với phương án 5 bậc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.