Đĩa Táo quân được phép phát hành

Đĩa Táo quân được phép phát hành

15:30 05/02/2013 0

* "Bắc Đẩu" đi kiện (TNO) Sáng 5.2, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã cấp giấy phép phát hành đĩa Táo quân 2013 sau 4 lần thẩm định.