Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận /// Ảnh: Độc Lập

Cơ chế hợp xu thế

05:12 20/03/2021 0

Thuê giám đốc quản lý doanh nghiệp nhà nước cũng là lựa chọn phù hợp với xu thế hiện nay của doanh nghiệp, bởi giám đốc chỉ là người điều hành, đằng sau còn có hội đồng thành viên, Đảng ủy cơ quan giám sát.