dieu han

Chất lượng video kém cỏi là điều mà người dùng Twitter gặp phải kể từ ngày ra mắt  /// AFP

Chất lượng video mới tải lên Twitter sẽ tốt hơn

0
Tài khoản hỗ trợ chính thức của Twitter cho biết các video mới tải lên của người dùng sẽ có chất lượng tốt hơn - một điều hạn chế của dịch vụ kể từ ngày đầu ra mắt.