Độc lập

Quốc gia mới nhất trên thế giới nằm ở đâu?
Thế giới

Quốc gia mới nhất trên thế giới nằm ở đâu?

Ngày 11.12, Bougainville, quần đảo phía nam Thái Bình Dương, chính thức độc lập sau khi tách khỏi Papua New Guinea.

Top